โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน

โปรโมชั่นจัดฟัน โปรโมชั่นทำฟัน

(ราคาโปรโมชั่น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับทางสาขาอีกครั้ง)

โปรโมชั่นจัดฟัน 799
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นทำฟันประกันสังคม
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack A
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack B
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วย Zoom
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
(คลิกดูรายละเอียด)

โปรโมชั่นวีเนียร์ Composite
(คลิกดูรายละเอียด)

Thanks!

E-mail: info@hollywoodsmilepattaya.com
Phone: (66) 38-416299
Facebook: FB FanPage
Line ID : @denthollywoodsmile